Hae tästä blogista

keskiviikko 8. kesäkuuta 2022

Solvalla 18.5.

Jiggi v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Nuzzle'em v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Imami v. 700 15.4, v. 1000 15.3

Midyat Zaz v. 700 11.5, v. 1000 13.0

I Love You Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Mellby Kaxa v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Uptown Skift v. 600 11.6, v. 1000 12.7

Global C.Lucky v. 700 12.3, v. 1000 12.6

Eddy West v. 700 10.1, v. 1000 10.6

Sourire Frö v. 700 9.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti