Hae tästä blogista

tiistai 14. kesäkuuta 2022

Solvalla 27.5.

A Girl Has No Name v. 700 10.8

Joy Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Your Dreamlove v. 700 12.3, v. 1000 12.3

Campagne de Press v. 700 14.7, v. 1000 14.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 10.2, v. 1000 11.1

Whothehillareyou v. 700 11.8, v. 1000 12.0

Every Day Elegant v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Ductus v. 700 15.9, v. 1000 15.3

Macy v. 700 14.3, v. 1000 14.2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti