Hae tästä blogista

maanantai 24. syyskuuta 2012

Lahti 20.9.

Bar Open v. 700 16.4, v. 1000 17.5
Visku Vilperi v. 700 34.3, v. 1000 33.8
Goldshoe Rolei v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Photo Back v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Citius v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Diana Director v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Eye of Laukko v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Joiviri v. 700 23.5, v. 1000 24.1
Brave Eight v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Golda Ivory v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Falstaff v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Kardi v. 700 26.2, v. 1000 26.9

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti