Hae tästä blogista

keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Oulu 8.9.

Orto v. 1000 27.3
Blender Mixx v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Keiman Pislari v. 700 23.7, v. 1000 24.1
Tim Wicked v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Viksanteri v. 700 22.6, v. 1000 23.0
Einomies v. 700 21.3, v. 1000 22.5
Alone Hope v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Only Excel v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Ranch Henrik v. 1000 13.9
Park's Beauty v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Ida's Orestes v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti