Hae tästä blogista

keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Teivo 4.9.

Jassoo v. 700 33.9, v. 1000 32.0
Caballero C v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Hovingas v. 700 28.3, v. 1000 28.6
Passori v. 700 26.9, v. 1000 27.8
Enrico Narva v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Sundsvik Showman v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Amanzing Koks v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Lamares Legacy v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Feeling Girl v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Rocket Richard v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Dominik v. 700 24.6, v. 1000 24.4
Poppuli v. 700 24.7, v. 1000 24.8
Souvenir Wood v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Eastwind Cooper v. 700 15.2, v. 1000 16.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti