Hae tästä blogista

sunnuntai 2. syyskuuta 2012

Oulu 27.8.

Kiss My Aces v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Kupori v. 700 25.9, v. 1000 27.3
Frankker v. 700 25.5, v. 1000 26.0
Turon Pilkku v. 700 24.5, v. 1000 24.8
Donna Hoist v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Donie Duo v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Flying Check v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Tricky Hope v. 700 12.0, v. 1000 11.9
Jackpot Comery v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Take The Cromwella v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Samurai Rok v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Briso Hamilton v. 700 13.5, v. 1000 15,8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti